T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Ankara Fen Lisesi

Dr. Sinan DAĞ - Okul Müdürü

1974 yılında Yozgat-Boğazlıyan´da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Yozgat´ta, lise ve üniversiteyi Kayseri´de okudu. 1996 yılında Nevşehir´de matematik öğretmeni olarak göreve başladı. 2009 yılına kadar değişik liselerde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Ayrancı Anadolu Lisesine müdür yardımcısı olarak atandı. 9 yıl Ayrancı Anadolu Lisesinde, 1 yıl Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptı.  Yüksek lisansını Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi´nde, Doktorasını ise Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yaptı. Hacettepe Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersleri vermekte. 8 Mart 2019 tarihinde Ankara Fen Lisesine Okul Müdürü olarak göreve başlayan      Sinan DAĞ evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

Kitap Bölümü:

·        Eğitim Eşitsizliklerini Azaltmada Okul Yöneticilerinin Rolleri; Türkiye´de Okul Yöneticiliği, Pegem Akademi Yayınları, 2023, Sayfa: 173-185.

.        Temel Lise Yöneticilerinin Bürokratik Yapıya Uyum Süreci; Eğitime Farklı Bakış, EYUDER Yayınları, Ankara, 2017 Sayfa: 212-224

 

Yayınlanmış Makaleler:

·        Okul Marşları ve Sloganlarında Yer Alan Değerlerin Okul Kültürü Oluşturma ve Kimlik İnşası Bağlamında İncelenmesi. Nevşehir Hacı     Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(2), 1259-1284. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1282909

.        Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaz Tatili Öğrenme Kayıpları: Aile Eğitim Düzeyine İlişkin Bir Analiz, Milli Eğitim Dergisi, Cilt No: 49, Sayı: 226, Sayfa: 35-53

·        Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt No: 7, Sayı: 1, Sayfa: 51-64

 

Sunduğu Bildiriler: 

 .        Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresine - Beceri Temelli Eğitimin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Kazanımına Etkisi.

.         Uluslararası Dil Çalışmalarında Yeni Trendler- Oğuz Karluk ve Kıpçak Lehçelerinin Kesişimi İle Ortak Türk Dil Birliği.

.         14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu- X, Y ve Z Kuşaklarının 21 Yüzyıl Becerilerine İlişkin Görüşleri Ortaöğretim Öğrencileri Ve Velileri Üzerinde Yapılan Bir Çalışma.

.         16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi- Okul Marşları ve Sloganlarında Yer Alan Değerlerin Okul Kültürü Oluşturma ve Kimlik İnşası Bağlamında İncelenmesi

·        14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi- Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaz Tatili Öğrenme Kayıpları: Aile Eğitim Düzeyine İlişkin Bir Analiz

·        6. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu - Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

·        8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu - Temel Lise Yöneticilerinin Bürokratik Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri

·        25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Türkiye’de Öğretmen Seçme, Yerleştirme ve Atama Uygulamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

·        13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi - Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

·        11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi - Modern Dönemde Eğitim’in İdeolojik Konumu

 

Danışmanlık Yaptığı Projeler: 

·        Başbakanlık Tanıtım Fonu / Polonya’da gerçekleştirilen “1915’ten 2015’e Çanakkale ve Modern Türkiye” Projesi

·        TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- KODLAMA (Türkiye Birincisi)

·        TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- TARİH (Bölge İkincisi)

·        TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- KODLAMA (Bölge İkincisi)

·        TÜBİTAK 47. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- PSİKOLOJİ (Bölge Sergisi)

·        TÜBİTAK 45. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- TARİH (Bölge Birincisi- Türkiye Finalisti)

·        TÜBİTAK 44. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması- TARİH (Bölge İkincisi)

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

·        MEB ve İntel Öğretmen Programı Liderlik Forumu

·        Soruşturma Teknikleri Kursu

·        Kapsayıcı Eğitim Yöneticilerin Eğitimi Kursu

·        Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu

·        Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

·        Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Eğitimi Kursu

·        İngilizce Kursu

·        Matematik Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri

·        Proje Döngüsü Yönetimi

·        Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Semineri

·        Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı

·        Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu

·        Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

·        SPSS Kullanım Kursu

  

Katıldığı Akademik Organizasyonlar:

·        TÜBİTAK Uzman Bilim Danışmanlığı Çalıştayı

  

Üyesi Bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları:

·        Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) - Kurucu Üye

.        Eğitim 2023 Derneği Üyesi

·        Ayrancı Anadolu Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği - Kurucu Genel Başkan 

  

Aldığı Ödüller: 

·        2022 - Başarı Belgesi

.        2022 - Başarı Belgesi

.        2022 - Başarı Belgesi

.        2021 - Ödül Belgesi     

.        2020 - Üstün Başarı Belgesi

·        2020 - Başarı Belgesi

·        2019 - Başarı Belgesi

·        2018 - Başarı Belgesi

·        2015 - Ödül Belgesi

·        2015 - Üstün Başarı Belgesi

·        2014 - Başarı Belgesi

·        2013 - Başarı Belgesi

·        2012 - Başarı Belgesi

·        2010 - Teşekkür Belgesi

·        2010 - Takdir Belgesi

·        2009 - Teşekkür Belgesi

·        2006 - Takdir Belgesi

·        2006 - Teşekkür Belgesi 

·        2005 - Teşekkür Belgesi